HOME > FAQ


FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie odpady zaliczamy do odpadów segregowanych?

W zależności od systemu zbiórki przyjętego przez Gminę do pojemników/ worków na odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) możemy wrzucać:

Nie wrzucamy:

Czego nie można wrzucać do pojemnika na śmieci komunalne?

W pojemniku nie umieszczamy m.in.: