HOME > Klienci


Klienci

SUEZ Małopolska obsługuje duże obiekty sportowe i użyteczności publicznej, wiodące na rynku firmy deweloperskie i budowlane, wiele szkół i uczelni wyższych, hoteli, restauracji, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz kilkanaście tysięcy klientów indywidualnych na terenie Krakowa, Nowego Sącza i wielu gmin województwa małopolskiego.