HOME > OFERTA > WYWÓZ ODPADÓW >ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

ODPADY KOMUNALNE – KOD 20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne – kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) – ten rodzaj odpadu jest wytwarzany przez:

Od lipca 2013 roku ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 z późn.zm.) nałożyła na gminy obowiązek zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Część gmin zapewniła również w ramach systemu odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych tj. podmiotów gospodarczych i instytucji.

W ramach świadczonych usług oferujemy swoim klientom odbiór odpadów komunalnych związanych z przemysłową działalnością mieszkańców poszczególnych gmin (możliwość współpracy uzależniona od uchwały gminy w zakresie odbioru odpadów z posesji niezamieszkałych). Spełniamy w ten sposób zarówno oczekiwania naszych klientów jak i wymagania ustawowe, określone lokalnymi przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w poszczególnych gminach.

Wszystkie ustalone warunki odbioru potwierdzane są umową na odbiór odpadów komunalnych i fakturami VAT, które można przedstawić podczas kontroli straży miejskiej bądź innych instytucji uprawnionych.

Oferujemy odbiór odpadów komunalnych :

Umożliwiamy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Oferujemy okresowe mycie i dezynfekcje pojemników i kontenerów, przeznaczonych do gromadzenia odpadów.

Usługi realizowane na terenie Krakowa oraz Nowego Sącza i okolic. Sprawdź gdzie jesteśmy.

Zamówienia można składać przez całą dobę wypełniając formularz zamówienia.

Jeśli nie wiedzą Państwo jaki kontener zamówić, bądź chcecie poznać warunki odbioru, prosimy o wypełnienie formularza zapytania. Skontaktujemy się.

UWAGA !!!

W PRZYPADKU, GDY WYNAJMOWANY KONTENER BĘDZIE USTAWIANY W PASIE DROGOWYM LUB NA CHODNIKU NALEŻY UZYSKAĆ POZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO.

Powyższe zezwolenie w Krakowie można uzyskać w ZARZĄDZIE DRÓG I TRANSPORTU KRAKÓW, UL. CENTRALNA 53