HOME > OFERTA > WYWÓZ ODPADÓW >ODPADY KUCHENNE

ODPADY KUCHENNE

Odpady kuchenne wytwarzane są w obiektach gastronomicznych, hotelowych i handlowych, przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, stołówkach. Są to odpady sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) pod kodem 20 01 08.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków odpady kuchenne odbierane są „u źródła” w ramach systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje m.in. odpady kuchenne ulegające biodegradacji – bioodpady kuchenne z gastronomii.

W przypadku prowadzenia na terenie nieruchomości działalności o charakterze gastronomicznym, właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik/ beczkę na odpady kuchenne i złożenia odpowiedniej deklaracji w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1 w Krakowie, w której określi częstotliwości odbioru odpadów kuchennych.

Oferujemy usługę wynajmu beczek o pojemności 120 litrów do gromadzenia odpadów kuchennych (szczegółowe informacje dostępne w biurze obsługi klienta).

Usługi realizowane są na terenie Krakowa i gmin ościennych, oraz Nowego Sącza i okolic. Sprawdź gdzie jesteśmy.

Zamówienia można składać przez całą dobę wypełniając formularz zamówienia.

Jeśli nie wiedzą Państwo jaki kontener zamówić, bądź chcecie poznać warunki odbioru, prosimy o wypełnienie formularza zapytania. Skontaktujemy się.